آدرس سفارت خانه ایران در اوکراین

سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین(کی یف)

کی یف_خیابان کروگلو اونیورسیتتسکا_شماره دوازده
kiev.mfa.ir
۰۰۳۸۰۴۴۲۵۳۸۵۴۳
۰۰۳۸۰۴۴۲۵۳۸۵۰۱

برای اخذ پذیرش تحصیلی با ما تماس بگیرید.

شماره تماس های ما :
تماس از طریق واتس آپ وایبر
arad agent