تحصیل در دانشگاه سچنوا مسكو

دانشگاه سچنوا مسكو در فهرست دانشگاههاى مورد تأييد وزارت علوم و بهداشت قرار دارد، اين دانشگاه از بهترين دانشگاههاى تخصصى پزشكى و اولين دانشگاه علوم پزشكى در روسيه ميباشد كه داراى اساتيد و كادر مطرح و با تجربه شامل دو هزار عضو هيئت علمى، عوامل پژوهش، پزشكان، سيصد استاد و بيش از هزار متخصص است كه جزء انجمن جهانى دانشگاهها هستند.
همچنين اين دانشگاه داراى بيشترين مراكز بالينى، بيمارستان و كلينيك ميباشد. تأسيس اين دانشگاه به سال ١٧٥٥ بازميگردد. دانشگاه سچنوا داراى ٢٠ ساختمان با كلاسها و سالن هاى سخنرانى، مراكز بالينى، مركز تحقيقاتى، كتابخانه بخش انتشار، بخش عكسهاى ويدئويى، باغ گياه شناسى و آزمايشگاهها ميباشد كه سالانه حدود ٩٠٠٠ دانشجو از روسيه و كشورهاى خارجى در اين آكادمى آموزش داده ميشوند. در دانشگاه سچنوا با وجود سطح علمى آموزشى بسيار بالا، نسبت به ساير دانشگاههاى روسيه سختگيرى كمترى اعمال ميشود. سچنوا يك عضو از انجمن بين المللى دانشگاهها بوده و داراى روابط قوى با سازمانهاى برجسته جهانى همچون پزشكان بدون مرز، صليب سرخ بين المللى، بانك جهانى و يونسكو ميباشد و همچنين داراى همكارى جهت تبادل دانشجوى بين المللى است

برای اخذ پذیرش تحصیلی با ما تماس بگیرید.

شماره تماس های ما :
تماس از طریق واتس آپ وایبر
Sandra Files