select your language*

هزینه‌ زندگی در روسیه

هزینه‌ مسکن در روسیه

در روسیه هزینه اجاره یک آپارتمان یک خوابه در حومه شهر تقریبا در حدود 400 دلار در ماه می باشد.

علاوه براین هزینه اجاره یک آپارتمان سه خوابه حومه شهر تقریبا در حدود 900 دلار در ماه می باشد.

هزینه تقریبی زندگی در روسیه

علاوه بر هزینه های مسکن، سایر هزینه‌های زندگی در روسیه نیز وجود دارد که به سبک زندگی فرد بستگی دارد. به طور میانگین این هزینه ها به صورت زیر می باشد:

  • هزینه خوراک برای یک نفر تقریبا 100 دلار در ماه
  • هزینه های حمل و نقل عمومی تقریبا 40 دلار ماهیانه

هزینه زندگی دانشجویی در روسیه

  • خوابگاه بین 50 تا 250 دلار در ماه
  • رفت و آمد با همرا داشتن کارت دانشجویی حدود 10 دلار در ماه
  • هزینه خوراک در حدود 100 الی 300 دلار در ماه

 

 

100% LikesVS
0% Dislikes